Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana

TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj

Asociația „Mereu pentru Europa” implementeaza proiectul „TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Nevoia de implementare a acestui proiect a apărut ca urmare a şomajului crescut în rândul tinerilor absolvenţi de liceu. Judeţul Dolj se află în primele 5 judeţe din ţară cu cea mai mare rată a şomajului, iar statistica din mai 2013 ne arată că 77% dintre şomeri erau fără studii, cu studii primare, gimnaziale sau profesionale, iar rata şomajului de lungă durată sub 25 ani era 10%. În plus, formarea profesională iniţială nu corespunde cerinţelor mediului de afaceri, fiind dificil pentru un tânăr fără experienţă să se angajeze în condiţiile în care programele actuale nu sprijină suficient inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. De asemenea, atelierele în care se efectuează pregătirea practică sunt dotate precar şi agenţii economici sunt dezinteresați de sprijinirea şcolilor în derularea stagiilor de pregătire practică a elevilor.

În acest context, obiectivul general al proiectului TRAVAIL constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învățământul secundar din județul Dolj pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă și pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii, prin consiliere și orientare profesională, prin activități suport pentru consiliere și prin organizarea de stagii de pregatire practică în cadrul unor parteneriate cu agenți economici din România și din Portugalia.

Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul proiectului.Parteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2014