Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana

DELICOM - Dezvoltare locala integrata sub responsabilitatea comunitatii

În perioada mai 2014 – septembrie 2015, Asociaţia Mereu pentru Europa Craiova, în parteneriat cuAsociația CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială, va implementa proiectul DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, şi reprezintă o iniţiativă ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea comunităţilor rurale Catane, Calopăr și Coţofenii din Față.

Cea mai mare parte a persoanelor din aceste 3 localităţi au parte de aceleaşi probleme: sărăcia, lipsa oportunităţilor de muncă din zonă, lipsa resurselor materiale, rate ridicate ale abandonului şcolar, nivelul de educaţie scăzut, infrastructura slabă şi accesul scăzut la utilităţi. În plus, localnicii de etnie romă din aceste regiuni se confruntă atât cu lipsa mediatorilor sanitari, a programelor de formare care au ca scop igiena sanitară, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, planingul familial, cât şi cu lipsa unor programe de dezvoltare comunitară adresate cu precădere lor. Un alt numitor comun al locuitorilor din aceste zone este ponderea ridicată a populaţiei care are ca principală sursă de trai venitul minim garantat.

Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul proiectuluiParteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2014